skip to Main Content

Cégünk szerződött partnerei közúti árufuvarozói felelősségbiztosítással (CMR) rendelkeznek az áru szállítása közben bekövetkező, de az előre nem látható károk fedezetére. Biztosítási eseménynek minősül a biztosítási fedezetbe vont árunak az átvételtől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatti teljes vagy részleges elveszése vagy megsérülése, amennyiben az abból eredő kárért a Biztosított kártérítési kötelezettséggel tartozik a CMR egyezmény alapján és mindez nem minősül kizárt kockázatnak, illetve biztosítással nem fedezett kárnak.

Amit mindenképpen fontos tudni: a fuvarozói felelősségbiztosításnál a kártérítési limit felső határa közúti áruszállítás esetén 8,33 SDR / áru bruttó kg (SDR: Special Drawing Right – Speciális Átváltási Árfolyam.

Éppen ezért, ha az áru értéke megkívánja, lehetőség van külön fuvaronként (egyutas szállítmánybiztosítás) biztosítást kötni.

Az alábbi esetekben érdemes ezt a lehetőséget választani:

  • ha az áru értéke nagyobb annál, mint amit a biztosító káresemény bekövetkeztekor fizetne az alap felelősségbiztosítás alapján,
  • nehezen pótolható a küldemény, nagyon magas a pótlási, vagy az utángyártási költsége a küldeménynek.

A Duka Yard Kft szállítmányozói felelősségbiztosítással rendelkezik, mely fedezetet nyújt az alkalmazásában, illetve vele megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személynek a szállítmányozásra vonatkozó szakmai szabályok megszegésével előidézett olyan károkozására, amelyért a Biztosítottat a magyar jog szabályai szerint szállítmányozói minőségében kártérítési kötelezettség terheli és mindez nem minősül kizárt kockázatnak, illetve biztosítással nem fedezett kárnak.

CMR – Fenntartások Jegyzéke

Back To Top