skip to Main Content

Folyamatosság

2023. évben 20 éves lett cégünk és ebben az évben tizenötödik éve vagyunk jelen a szállítmányozási piacon. Ezzel bizonyítjuk, hogy a folyamatosságban, a hosszú távú együttműködésben hiszünk.


Rugalmasság

Cégünk is tapasztalja, hogy mint minden az életben, a szállítmányozási piac is folyamatosan változik, ezzel újabb és újabb kihívásokat támaszt szereplőinek, de mindezt rugalmasan kezeljük és valljuk: problémák nincsenek, csak megoldásra váró helyzetek.


Tervezhetőség

Cégünk megpróbál egyedi lenni a szállítmányozási piacon: többlet szolgáltatásaink elérhetőségével, folyamatos bővítésével segítjük szerződött partnereinket. Fuvarozó alvállalkozóink fejével gondolkodunk, támogatjuk őket abban, hogy minél költséghatékonyabban, jövedelmezőbben tudják működtetni vállalkozásukat a mindenkori  piaci környezetben. Kedvező banki finanszírozási lehetőségeinkkel segítjük tervezhetővé tenni a napi-, heti-, havi pénzügyi folyamataikat, ezáltal teljesítjük a saját magunknak célként kitűzött tervezhetőség-, kiszámíthatóság elvét.


Egyenesség, tisztelet

Mint minden gazdasági társaság, cégünk is nyereséges tevékenység folytatására törekszik, de mindeközben nem tévesztjük szem elől az olyan alapvető emberi értékeket, mint az egyenesség, tisztelet, kimondott szó „ereje”, munkánk során ezeket alkalmazzuk.


Jövőkép

Társaságunk hosszú távon kíván a szállítmányozási piac aktív résztvevője lenni és megpróbál kitűnni, egyedi lenni azzal, hogy az említett értékeket vallja, betartja és mindezt teszi úgy, hogy nem ígérget, hanem teljesít, szolgáltat.

Back To Top