skip to Main Content

NAV cégkapu tájékoztatás

Tájékoztatás a gazdálkodó szervezetek adóügyeinek elektronikus intézéséről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.), valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19. Korm. rendelet (eVhr.) értelmében 2019. január 1-jétől

 – az egyéni vállalkozónak nem minősülő gazdálkodó szervezet1 (ügyfél) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) intézhető adóügyekben kizárólag elektronikusan, a Kormány által ingyenesen biztosított elektronikus tárhelyen cégkapun keresztül, vagy az arra jogosult szervezet2 hivatali tárhelyen keresztül járhat el;

 – a NAV a hivatalos küldeményeit az ügyfél cégkapujára, vagy az arra jogosult szervezet hivatali tárhelyére, illetve az egyéni vállalkozónak minősülő adóhatósági ügyek kapcsán meghatalmazott képviselő esetén annak Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó tárhelyére (KÜNY tárhely) küldi.

Bővebben: NAV cégkapu tájékoztatás

Back To Top